Obrazek w tle z ludźmi

Co robimy

Dom „Senior+” znajdują się w budynku stacji Caritas przy ul. Średniawskiego 35a. Jest to w najwyższym standardzie budynek, przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.  Seniorzy mają do dyspozycji liczne pomieszczenia, w tym jadalnię, salę telewizyjną, pokój odpoczynku, pracownie komputerową, pracownie arteterapii,  salę ćwiczeń, kuchnię, toalety, a także przyległy do budynku teren zielony.

Dzienny Dom Senior + zapewnia możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego codziennie dla 30 nieaktywnych zawodowo mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice w wieku powyżej  60lat.

Dzienny Dom Senior + realizuje usługi:

  • socjalne (wyżywienie, wsparcie w kontakcie z placówkami służby zdrowia, pomoc w przyjmowaniu leków, spotkania z pielęgniarzem)
  • terapia zajęciowa (warsztaty plastyczne, rękodzielnicze)
  • edukacyjne i kulturalno-oświatowe (zajęcia muzyczne, spotkania z psychologiem, wykłady na interesujące seniorów tematy, biblioterapia,  wyjścia do kina, wycieczki itp.)
  • rekreacyjne i aktywność ruchową (wycieczki, wspólne spacery, nordic walking, codzienna gimnastyka poranna)
  • aktywizujące społeczne (m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą, seniorami, przedstawicielami organizacji i grup zawodowych)

Uczestnicy spotkań spędzają czas w przyjaznym towarzystwie oraz spokojnych warunkach umożliwiających relaks, rozwój oraz wsparcie.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kardę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.