Obrazek w tle z ludźmi

Podstawy funkcjonowania placówki

Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem działającym w ramach struktury Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Placówka realizuje założenia rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025. Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym, zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej, zdrowotnej i socjalnej.

Dom jest placówką funkcjonującą w oparciu o przepisy pomocy społecznej, dlatego pobyt w nim jest możliwy na podstawie decyzji wydanej przez Centrum Usług Społecznych. W celu otrzymania takiej decyzji należy  skontaktować  się (telefonicznie, e-mail lub osobiście) z pracownikami CUS.