Obrazek w tle z ludźmi

Gmina przyjazna seniorom

08.10.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Kronika

🎉 Miasto i Gmina Myślenice w PROGRAMIE GMINA PRZYJAZNA SENIOROM 🎉
Z przyjemnością informujemy, że Miasto i Gmina Myślenice przystąpiła do Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. 😍
Inauguracja miała miejsce 7 października w trakcie pierwszych myślenickich Senioralniów zorganizowanych z inicjatywy Dzienny Dom „Senior +” w Myślenicach! 😁🥳
Każdy Senior obecny na wydarzeniu mógł odwiedzić stoisko Stowarzyszenie MANKO- Głos Seniora i wyrobić Ogólnopolska Karta Seniora! Już pierwsi Seniorzy z Myślenic mogą korzystać ze specjalnych zniżek oferowanych w lokalnych firmach! Karty zostały odebrane w świetle sceny i blasku fleszy bezpośrednio z rąk burmistrza Jarosław Szlachetka💪😍
Ponadto wyróżnieni przez dyrektor Małgorzatę Aleksandrowicz z Centrum Usług Społecznych certyfikatami Firma Przyjazna Seniorom zostali pierwsi przedsiębiorcy, którzy w ramach programu rozpoczęli udzielać posiadaczom Ogólnopolskich Karta Seniora z Myślenic (i całej Polski) bonifikat w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 👏
Warto nadmienić iż podczas I Myślenickich Senioraliów zorganizowanych w MOKiS działo się wiele. Były występy zespołów folklorystycznych, chóru, barwny korowód kolorowych kapeluszy. Nad sprawnym przebiegiem wydarzenia czuwała ekipa Dziennego Domu Senior+ pod dowództwem pani kierownik Beaty Mirochny. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością także goście specjalni, w tym myślenicki poseł na Sejm RP pan Poseł Władysław Kurowski☺️
Dziękujemy organizatorom, władzom Gminy Myślenice oraz obecnym gościom za tak miłe przyjęcie Stowarzyszenie MANKO –
Głos Seniora w swojej Gminie! ❤
Pozdrawiamy!
Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!
Gmina Przyjazna Seniorom
Stowarzyszenie MANKO
Ogólnopolska Karta Seniora
Głos Seniora
Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu wieloletniego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021