Obrazek w tle z ludźmi

Quiz dla Seniorów

04.05.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Kronika

Witajcie Seniorzy po długim majowym weekendzie🌞. Zapraszamy Was do sprawdzenia swojej wiedzy na temat Konstytucji 3 maja.
W celu rozwiązania quizu przygotujcie sobie karteczki. Na końcu postu zamieściliśmy właściwe odpowiedzi.
1 W którym roku została uchwalona Konstytucja 3 maja?
a. 1791
b. 1794
c. 1971
d. 1997
2 Ile izb sejmu przewidywała Konstytucja 3 maja?
a. 1
b. 2
c. 3
d. żadnej
3 Kto według Konstytucji 3 maja był zwierzchnikiem władzy wykonawczej?
a. Premier
b. Prezydent
c. Król
d. Marszałek

 1. Który fragment Konstytucji 3 maja jest prawdziwy?
  a. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka, ze wszystkiemi jej prawami
  b. Religią narodową panującą jest i będzie wiara w Chrystusa Króla katolików i prawosławnych
  c. Religią narodową panującą jest i będzie każda wiara wyznawana przez człowieka czującego się Polakiem
  d. Rzeczpospolita zachowuje bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym
 2. Do którego roku obowiązywała Konstytucja 3 maja?
  a. 1793
  b. 1795
  c. 1911
  d. 1997
 3. Którą konstytucją w Europie była Konstytucja 3 maja?
  a. 1
  b. 2
  c. 5
  d. 8
 4. Którą konstytucją na świecie była Konstytucja 3 maja?
  a. 1
  b. 2
  c. 3
  d. 8
 5. W jakim kraju, oprócz Polski, Trzeciego Maja jest świętem narodowym?
  a. Argentyna
  b. Czechy
  c. Litwa
  d. Węgry
 6. Po upadku PRL święto 3 maja ponownie ustanowiono w roku:
  a. 1990
  b. 1993
  c. 1997
  d. 2011
 7. Na obrazie Matejki „Uchwalenie Konstytucji 3 maja” osoby niesione na rękach to:
  a. Król Stanisław August z synem
  b. Marszałkowie Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapieha
  c. Biskup Adam Stanisław Krasiński i Ignacy Potocki
  d. Przypadkowi posłowie, których nazwiska do dziś nie są znane
  Prawidłowe odpowiedzi:
  1) a
  2) b
  3) c
  4) a
  5) a
  6) a
  7) b
  😎 c
  9) a
  10) b
  Quiz pochodzi ze strony:
  https://www.tuwroclaw.com/quizy,konstytucja-3-maja,q4-48…
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „3 maja Święto Konstyłucji”